Promocja CK - 2013

20.06.2013

Mio nam poinformowa e w dniu 20 czerwca doczylimy do oglnopolskiego programu ?e-Centra ? e-kompetencje dla Polski?

Dziki zawizaniu wsppracy Centrw Ksztacenia w gminie Dobra z portalem e-Centra, dodana zostaa lokalizacja naszych e-centrw, dane kontaktowe i podstawowe informacje na stronie www.e-centra.pl
Zostay udostpnione nam nowe materiay edukacyjne z ktrych bdzie mona korzysta za darmo w CK Bienice oraz w CK Tucze.
Udostpniono nam rwnie miejsce na serwerach, utworzenie w celach promocyjnych i informacyjnych podstron Bienice i Tucze w portalu e-centra.pl tak wic zapraszamy na nowe strony: bienice.e-centra.pl i tucze.e-centra.pl

Program e-Centra realizowany jest przez Fundacj Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.
Partnerem strategicznym Programu jest Microsoft.
Patronat merytoryczny nad Programem e-Centra sprawuje Pan Micha Boni ? Minister Administracji i Cyfryzacji.

Cel Programu e-Centra
Strategicznym celem Programu e-Centra jest rozwj potencjau Publicznych Punktw Dostpu do Internetu (tzw. e-Centrw) i wykorzystanie ich jako inkubatorw lokalnych inicjatyw rozwojowych. Dymy do tego, aby modelowe e-Centrum wspierao samorzd w rozwizywaniu problemw spoecznych oraz umoliwiao doksztacenie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwj osobisty oraz integracj mieszkacw danego regionu ze szczeglnym uwzgldnieniem osb z grup defaworyzowanych (m. in. niepenosprawnych, bezrobotnych i osb 50+).
Priorytetem Programu jest umoliwienie e-Centrom wzajemnej komunikacji, uatwienie realizacji wsplnych inicjatyw oraz wymiany wiedzy i dowiadcze. Jeli rozproszone dotd e-Centra zostan poczone w ramach wsplnej sieci, partnerzy spoeczni atwiej dotr do spoecznoci lokalnych z terenu caej Polski z aktualnymi materiaami edukacyjnymi i projektami edukacyjno-aktywizujcymi.

Portal e-Centra
Oglnopolski portal e-Centra powsta z myl o osobach majcych szczeglnie utrudniony dostp do rozproszonych w Internecie zasobw edukacyjnych. Obecnie rnego rodzaju materiay edukacyjne, szkolenia e-learningowe oraz publikacje udostpnione s tylko na stronach organizacji i instytucji, ktre je opracoway. Naszym celem jest skupienie tych zasobw wiedzy na jednej platformie edukacyjnej, tak eby uytkownicy e-Centrw w caej Polsce mieli do nich atwy dostp i mogli dziki nim doksztaca si, podnosi swoje kwalifikacje oraz rozwija zainteresowania.

Nadrzdn ide portalu jest bezpatne udostpnienie materiaw edukacyjnych caemu spoeczestwu. Rwnoczenie portal e-Centra bdzie platform wymiany wiedzy, dowiadcze, dobrych praktyk oraz umoliwi nawizanie kontaktw pomidzy tysicami e-Centrw w caej Polsce.

Dziki takiemu podejciu e-Centra bd mogy inicjowa wsplne projekty i poszukiwa partnerw do ich realizacji. Nie bdzie to moliwe bez wsppracy i zaangaowania instytucji, organizacji oraz firm, ktre ? poprzez wczenie si w partnerstwo ? udostpni wasne zasoby edukacyjne za porednictwem platformy e-centra.pl.

Portal e-Centra uwzgldnia zarwno potrzeby indywidualnych uytkownikw e-Centrw oraz jednostek je nadzorujcych (w tym samorzdw terytorialnych), jak rwnie naszych partnerw ? instytucji, organizacji i firm.


DOSTPNE MATERIAY EDUKACYJNE:

 • BIZNES:
  • Wasna Firma
  • Zarzdzanie Ma Firm
  • E-firma ? wykorzystanie narzdzi informatycznych i Internetu w maej firmie. Modu 1 Narzdzia ICT
  • E-firma ? wykorzystanie narzdzi informatycznych i Internetu w maej firmie. Modu 2 E-biznes
  • E-firma ? wykorzystanie narzdzi informatycznych i Internetu w maej firmie. Modu 3 E-handel
 • ECDL:
  • ECDL ? podstawy, Modu 1 Podstawy technik informatycznych
  • ECDL ? podstawy, Modu 2 Uytkowanie komputerw
  • ECDL ? podstawy, Modu 3 Przetwarzanie tekstw
  • ECDL ? podstawy, Modu 4 Arkusze kalkulacyjne
  • ECDL ? podstawy, Modu 5 Bazy danych
  • ECDL ? podstawy, Modu 6 Grafika menederska i prezentacyjna
  • ECDL ? podstawy, Modu 7 Usugi w sieciach informatycznych
  • ECDL? zaawansowany, Modu 1 MS Word
  • ECDL? zaawansowany, Modu 2 MS Excel
  • ECDL? zaawansowany, Modu 3 MS Access
  • ECDL ? zaawansowany, Modu 4 PowerPoint
 • GRAFIKA KOMPUTEROWA:
  • Adobe Photoshop
  • Adobe InDesign
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Flash
  • Adobe Dreamweaver
 • KOMUNIKACJA:
  • Telemarketing
  • Jak skutecznie szuka pracy
 • NIEPENOSPRAWNO:
  • Wsppraca z osobami niepenosprawnymi z rnymi rodzajami niepenosprawnoci
  • Przystosowanie stanowiska i rodowiska pracy osoby niepenosprawnej
  • Dofinansowanie do wynagrodze osb niepenosprawnych
 • OPROGRAMOWANIE BIUROWE:
  • MS Project
  • MS Visio
 • STUDIUM PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO I MULTIMEDIW:
  • Kompozycja
  • Adobe Photoshop CS 5.5
  • Fotografia cz 1
  • Fotografia cz 2
  • Liternictwo
  • Typografia
  • Podstawy przekazu wizualnego