Promocja CK - 2013

15.05.2013

Zakadka Centra Ksztacenia w Bienicach i Tuczy na gminnej stronie internetowej

www.dobragmina.pl

Mio nam poinformowa e na stronie www.dobragmina.pl pojawia si zakadka:

Centra Ksztacenia w Bienicach i Tuczyw dziale Owiata, kultura i sport.

S tam zawarte informacje o Centrach Ksztacenia w Gminie Dobra oraz dane kontaktowe.