Promocja CK - 2013

08.03.2013

Artyku na gminnej stronie internetowej

www.dobragmina.pl

? Zobacz artyku

Pom chroni rodowisko ? zuyte baterie nie na mietnisko!

W Centrum Ksztacenia w Bienicach trwa program zbirki zuytych baterii we wsppracy z przedsibiorstwem Reba Organizacja Odzysku S.A.
Mona u nas odda zuyte baterie i akumulatory, jeli posiadasz zuyte ogniwa galwaniczne przynie je do Nas!
Wszystkie zuyte baterie zebrane selektywnie poddawane s recyklingowi dziki czemu:
- zmniejsza si zanieczyszczenie rodowiska
- odzyskuje si wiele cennych surowcw np. cynk
- zmniejsza si ilo odpadw na skadowisku

Miny wanie dwa lata od rozpoczcia tego programu w CK i przez ten czas udao nam si zebra ponad 35 kg zuytych baterii, ktre zostan poddane recyklingowi, pobijmy w tym roku osignity wynik wsplnymi siami :) dlatego zachcamy wszystkich by nie wyrzucali zuytych baterii do mieci a wrzucili je do specjalnego pojemnika na baterie w Centrum Ksztacenia.
Pamitaj! Po zuyciu kadej baterii lub akumulatora wyrzu je do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem ?Zuyte baterie?, stojcego w Centrum Ksztacenia w Bienicach.
wicej informacji na www.reba.pl
Centrum Ksztacenia w Bienicach
www.bienice.wint.pl