Promocja CK - 2012

03.12.2012

Zakadka Centrum Ksztacenia w Bienicach na gminnej stronie internetowej

www.dobragmina.pl

Mio nam poinformowa e na stronie www.dobragmina.pl pojawia si zakadka:

Centrum Ksztacenia w Bienicach w dziale Owiata, kultura i sport.

S tam zawarte informacje o Centrum Ksztacenia oraz dane kontaktowe.