Promocja CK - 2012

28.02.2012

Artyku na gminnej stronie internetowej

www.dobragmina.pl

? Zobacz artyku

W dniach 06.02.2012 r. - 08.02.2012 r. w Centrum Ksztacenia w Bienicach zostaa przeprowadzona inicjatywa "Dzie Bezpiecznego Internetu".

Ide przywiecajc zajciom byo propagowanie bezpiecznego korzystania z Sieci przy wykorzystaniu popularnych i lubianych przez dzieci metod edukacji poprzez zabaw. W roku 2012 DBI obchodzilimy 7 lutego a tematem przewodnim midzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu jest Internet jako cznik midzy pokoleniami. Wszystkie dziaania byy realizowane pod hasem: "Wsplnie odkrywamy cyfrowy wiat! Bezpiecznie!"

W Centrum Ksztacenia witowanie Dnia Bezpiecznego Internetu odbywao si nie tylko w dniu 7 lutego ale zajcia podzielone zostay na 3 dni i poszczeglne grupy wiekowe:
6 lutego (Poniedziaek)
- Szkoa Podstawowa 1-3:
Chcemy, aby po zajciach dzieci byy bardziej wiadome niebezpieczestw, jakie mog napotka oraz poznay zasady bezpiecznego i efektywnego korzystania z Sieci.
7 lutego (Wtorek)
- Szkoa Podstawowa 4-6:
Podstawowym celem zaj bya prezentacja, jak efektywnie i bezpiecznie korzysta z sieci. Dzieci nauczyy si rwnie, jak reagowa na internetowe zagroenia oraz w jaki sposb ich unika.
8 lutego (roda)
- Gimnazjum:
Celem zaj byo zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy oraz uwraliwienie ich na specyfik problemu, zwizan przede wszystkim z moliwymi powanymi konsekwencjami tego typu dziaa zarwno dla ich ofiar jak i sprawcw. Efektem zaj byo rwnie wypracowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Sieci oraz reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

W ramach DBI przeprowadzone byy zajcia o tematyce bezpiecznego korzystania z Internetu, zostay wywietlone prezentacje, filmy i kreskwki edukacyjne, do edukacji take wykorzystalimy burz mzgw, dyskusj, gry, zabawy, wiczenia, konkursy, ankiety, kursy e-learningowe oraz zostay rozdane materiay edukacyjne dla dzieci i modziey. Zostay rwnie przygotowane okolicznociowe gazetki cienne, plakaty i ulotki promocyjne. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie dziaa na rzecz bezpiecznego dostpu dzieci i modziey do zasobw internetowych.

Wicej informacji na www.dbi.pl
Centrum Ksztacenia w Bienicach
www.bienice.wint.pl

Przygotowa: Emil Kaczemba