Promocja CK - 2011

26.10.2011

Prezentacja Centrum Ksztacenia w Bienicach na II Festiwalu Inicjatyw Wiejskich w Tarnowie

Lokalna Grupa Dziaania Centrum Inicjatyw Wiejskich w obzie przystpia do realizacji projektu II Festiwal Inicjatyw Wiejskich - 2011 pod honorowym patronatem Marszaka Olgierda Glebowicza ktry odby si dnia 26 padziernika 2011 r. w Orodku Agroturystycznym "Myn nad Star Reg" w Tarnowie.

Celem realizacji festiwalu byo pokazanie nowego oblicza i specyfiki wspczesnej wsi z Powiatu obeskiego, ktra nie odchodzc od tradycji, wspgra ze zmieniajc si rzeczywistoci. Uczestnikom festiwalu chcielimy pokaza pomysy na lepsz wie i to zarwno nasze, jak i zaproszonych goci. Pokazalimy sprawdzone sposoby na aktywizacj i integracj mieszkacw, ktre powoduj zmian stereotypw mylenia, w zaangaowanie si w realizacj dziaa przynoszcych korzy spoecznociom wiejskim.

Bezporednio w Konferencji wzio udzia 140 osb z terenu Powiatu obeskiego oraz spoza naszego regionu, w tym m. in.: Szczecin, Pyrzyce, Barlinek, widwin, Dobrzany, Barzkowice. W spotkaniu wzili udzia przedstawicielu lgd wzp: LGD Ziemia Pyrzycka, LGD Lider Pojezierza, LGD Dobra Inicjatywy Regionu, LGD Powiatu widwiskiego.

Ponadto na Konferencji "Sia zmian - Festiwal Funduszy Europejskich na rzecz rozwoju terenw wiejskich" przedstawiony zosta zintegrowany rozwj obszarw wiejskich w oparciu o fundusze europejskie w praktyce - prezentacje dobrych praktyk: wystpienia liderw wsi, przedstawicieli organizacji pozarzdowych, instytucji i samorzdw w tym midzy innymi przedstawiona zostaa prezentacja Centrum Ksztacenia w Bienicach.
Gmina Dobra zaprezentowaa projekt: Wioska Internetowa - ksztacenie na odlego na terenach wiejskich, moliwoci, cele oraz dziaalno Centrum Ksztacenia.