Promocja CK - 2008

02.06.2008

Artyku na gminnej stronie internetowej

www.dobragmina.pl

? Zobacz artyku

Centrum Ksztacenia w Bienicach zaprasza do skorzystania z ksztacenia na odlego.
Czym jest ksztacenie na odlego?

Ksztacenie w formie on-line oparte jest na platformie e-learningowej zawierajcej 10 moduw tematycznych (w przyszoci zakres kursw ma by rozszerzony).

Jedn z nowoczesnych, coraz bardziej powszechnych metod nauczania jest wanie e-learning, inaczej edukacja lub nauczanie na odlego lub edukacja wirtualna.

E-learning polega na przekazywaniu wiedzy za porednictwem sieci (np. poprzez standardow przegldark internetow). Dziki wykorzystaniu bogatego potencjau mediw elektronicznych, skutecznoci nowych technologii przekazu informacji i komunikacji, a przede wszystkim specjalistycznemu oprogramowaniu, nauka jest dzi moliwa i dostpna dla kadego, w niemal kadym miejscu (wystarczy komputer z podczeniem do Internetu) i w dowolnym czasie. Poniewa zastosowanie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych umoliwia atwy i szybki przekaz nie tylko teorii (opisy, instrukcje, prezentacje, streszczenia, wykady, artykuy, itp.) ale rwnie dwikw (gos) i obrazw (filmy, animacje, grafika), samo szkolenie, pomimo swojego niecodziennego jeszcze charakteru, moe okaza si naprawd interesujce a zdobywanie wiedzy "na odlego" - bardzo proste i przyjemne.

Skuteczno uczenia si "na odlego" zaley jednak przede wszystkim od poziomu motywacji osoby szkolonej i chci pogbiania przez ni swojej wiedzy, jej systematycznoci i samodzielnoci oraz odpowiednich, przynajmniej podstawowych umiejtnoci obsugi komputera i Internetu.

Nie ulega wtpliwoci, e ju w najbliszej przyszoci wikszo
przedsiwzi edukacyjnych bdzie w mniejszym lub wikszym stopniu opiera si na technologiach komputerowych i internetowych. Wdroenie, w ramach projektu "Wioska internetowa - ksztacenie na odlego na terenach wiejskich", profesjonalnych rozwiza zapewnia kademu uczestnikowi szkole:
- nieodpatne szkolenia z zakresu podstaw obsugi komputera i Internetu oraz kompleksow pomoc przy korzystaniu z dostpnych zasobw (jeeli wystpi taka potrzeba),
- bezpatny dostp do wysokiej klasy sprztu komputerowego z szybkim czem internetowym,
- dostp do bazy szkole (platforma e-edukacyjna) oraz multimedialnej biblioteczki (pakiet komputerowych programw edukacyjnych, w tym sowniki, encyklopedie, atlasy),
- nieograniczony dostp do list dyskusyjnych i forum (wymiana dowiadcze, wiedzy, moliwo zadawania pyta i uzyskiwania na nie odpowiedzi, wyjanianie wtpliwoci, rozwizywanie problemw, pokonywanie trudnoci),
- odpowiednie, sprzyjajce warunki pracy i nauki,
- moliwo konsultacji on-line (kontakt z ekspertem za porednictwem poczty e-mail).

Dostpne Kursy:
- ABC Przedsibiorczoci
Kurs powicony podstawom prowadzenia dziaalnoci gospodarczej
- Biznes Plan
Ma na celu przekazanie uczestnikom podstawowych zasad opracowywania planu Biznesu
- Sposoby efektywnego poszukiwania pracy
Kurs ma na celu przekazanie pewnego zasobu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu metod poszukiwania pracy
- Obsuga pakietu Word
Kurs ma na celu przedstawienie nowoczesnej "maszyny do pisania" jak jest edytor tekstowy Microsoft Office Word 2007
- Obsuga pakietu Excel
Kurs przedstawia arkusz kalkulacyjny Microsoft Office Excel 2007. Przedstawione zostan podstawowe i redniozaawansowane moliwoci programu.
- Obsuga Internetu
Kurs ma na celu nauk korzystania z zasobw globalnej sieci Internet. Przedstawiona zostanie historia Internetu, omwiona obsuga przegldarek i wyszukiwarek internetowych. Kurs nauczy jak zaoy sobie i uytkowa poczt elektroniczn.
- Angielski dla pocztkujcych
Kurs do samodzielnej nauki jzyka angielskiego dla osb pocztkujcych i zaczynajcych nauk; jak i tych, ktre chc sobie przypomnie, jak i utrwali podstawy jzyka.
- Angielski dla redniozaawanso-wanych
Kurs do samodzielnej nauki jzyka angielskiego dla osb rednio zaawansowanych, ktre chciayby udoskonali swoje zdobyte ju umiejtnoci jzykowe oraz poszerzy swoj znajomo angielskiego sownictwa.
- Niemiecki dla pocztkujcych
Kurs przeznaczony dla osb rozpoczynajcych nauk jzyka niemieckiego, jak rwnie dla tych, ktrzy chc odwiey i utrwali podstawy tego jzyka.
- Niemiecki dla redniozaawanso-wanych
Kurs przeznaczonych dla osb kontynuujcych nauk jzyka niemieckiego na poziomie rednio-zaawansowanym chccych wzbogaci swj warsztat jzykowy.

Przygotowa: Emil Kaczemba
Centrum Ksztacenia w Bienicach
www.wioskainternetowa.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
tel./fax: (0-18) 35 33 968