Promocja CK - 2008

24.04.2008

Artyku na gminnej stronie internetowej

www.dobragmina.pl

? Zobacz artyku

Dnia 18 kwietnia 2008 r. w Bienicach odbyo si uroczyste otwarcie Centrum Ksztacenia.
W uroczystoci wzili udzia zaproszeni gocie, Burmistrz - p.Barbara Wilczek, Sekretarz - p.Dorota Kisiel, Skarbnik - p.Sawomir Brodniak, go specjalny p.Boena Zarecka (opiekun podobnej pracowni w Becznej), Radni Rady Miejskiej, Dyrektorzy szk, oraz Rada Soecka, a take Koordynator Regionalny ? p.Justyna Kokotowska oraz Specjalista ds. promocji w regionie p.Anna Difort-Dura z wojewdzkiego biura regionalnego projektu. Uroczystego przecicia wstgi dokonaa Sotys ? p.Elbieta Owsiska i Burmistrz p.Barbara Wilczek.

Projekt ?Wioska internetowa ? ksztacenie na odlego na terenach wiejskich? realizowany przez Fundacj Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z Przedsibiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A. jest odpowiedzi na konkurs ogoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w styczniu 2007 roku w ramach Dziaania 2.1a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwj Zasobw Ludzkich 2004-2006. Gwnym celem projektu jest utworzenie 256 Centrw Ksztacenia na odlego na wsiach (rednio po 16 Centrw w kadym z 16 wojewdztw), a w rezultacie zapewnienie mieszkacom terenw wiejskich moliwoci ksztacenia w formie on-line, a tym samym umoliwienie uzupeniania bd poszerzania wiedzy i kwalifikacji.

Ksztacenie na odlego oparte bdzie na platformie e-learningowej, zawierajcej dziesi moduw tematycznych. Kady bdzie mg si dowiedzie m.in. jak zaoy wasn firm, jak od podstaw nauczy si korzystania z zasobw globalnej sieci Internet czy obsugi takich programw jak Word lub Excel. Do wyboru s take cztery szkolenia jzykowe, oparte o jzyk angielski i niemiecki. Do dyspozycji jest take biblioteczka multimedialna, czyli m.in. encyklopedie PWN, sowniki oraz atlasy wiata.

Centrum to zlokalizowane zostao w wietlicy wiejskiej w Bienicach, dziki staraniom Urzdu Miejskiego oraz pomocy mieszkacw wsi wietlica zostaa wyremontowana i wykonane zostay prace zwizane z dostosowaniem budynku do potrzeb uytkownikw.

Centrum Ksztacenia jest wyposaone w meble biurowe, nowoczesny sprzt komputerowy (10 stanowisk roboczych oraz 1 stanowisko obsugi) z oprogramowaniem i szerokopasmowym dostpem do Internetu, telefon VOIP, urzdzenie wielofunkcyjne i inny sprzt. Korzystajcym z zasobw Centrum Ksztacenia (Beneficjentem Ostatecznym) moe by kady mieszkaniec gminy wiejskiej, niezalenie od jego wieku, pci, poziomu wyksztacenia i sytuacji zawodowej. Korzystanie z Centrum Ksztacenia jest bezpatne.

Przygotowa: Emil Kaczemba