Kursy i Szkolenia

Platforma Edukacyjna 2


BEZPATNE KURSY E-LEARNING DLA WSZYSTKICH - PLATFORMA EDUKACYJNA 2

Centrum Ksztacenia w Bienicach zaprasza wszystkich chtnych
do bezpatnego korzystania z kursw e-learningowych

Chcesz poszerza swoj wiedz i podnosi kwalifikacje?
Odwied najblisze Centrum Ksztacenia i sprawd jakie to proste!

Kompleksow pomoc przy korzystaniu z dostpnych zasobw
zapewni pracownik Centrum Ksztacenia

TEMATYKA I ZAKRES DOSTPNYCH SZKOLE:


 • ZWIKSZENIE ODPORNOCI LOKALNYCH SPOECZNOCI NA SYTUACJE KRYZYSOWE, W TYM M.IN.:
  • podstawowe szkolenia teoretyczne dla ratownikw OSP
  • pierwsza pomoc przedmedyczna
  • zasady postpowania w wypadku zagroenia klsk ywioow lub katastrof
  • eliminowanie moliwoci wystpienia zagroe miejscowych
 • ZARZDZANIE FINANSAMI I KORZYSTANIE Z BANKOWOCI ELEKTRONICZNEJ, W TYM M.IN.:
  • pojcie pienidza - obrt, transakcje, instytucje, produkty finansowe
  • zasady bezpieczestwa transakcji elektronicznych
  • zasady korzystania z bankw internetowych
  • korzystanie z konta elektronicznego - wiczenia praktyczne
 • STOSOWANIE OPAKOWA W PRODUKCJI SPOYWCZEJ, W TYM M.IN.:
  • opakowania jednostkowe i transportowe produktw spoywczych
  • odpady, recykling i ochrona rodowiska w opakowalnictwie
  • ocena jakoci, wymogi, oznakowanie opakowa
  • system wspomagania doboru opakowa
 • PODNOSZENIE KWALIFIKACJI WYCHOWAWCW I OPIEKUNW WIEJSKICH WIETLIC RODOWISKOWYCH, W TYM M.IN.:
  • tworzenie i prowadzenie wietlic wiejskich oraz wsppraca ze rodowiskiem lokalnym
  • metodyk pracy wychowawcw i opiekunw wiejskich wietlic rodowiskowych
  • rozpoznawanie i rozwizywanie trudnoci wychowawczych - programy profilaktyczne
 • EKONOMIKA, ZARZDZANIE I TECHNOLOGIA PRODUKCJI W ROLNICTWIE, W TYM M.IN.:
  • ekonomika i finanse gospodarstw
  • wsplna polityka rolna unii europejskiej
  • produkty ekologiczne i regionalne
  • planowanie, produkcja, logistyka, organizacja, marketing w rolnictwie
  • ubezpieczenia gospodarcze, podatki i kredyty w rolnictwie
  • ergonomia - dostosowanie pracy do moliwoci psychofizycznych czowieka i BHP w rolnictwie
  • restrukturyzacja gospodarstwa rolniczego
  • kalkulacje - dochodu, wartoci dodanej, nadwyki bezporedniej
 • WSPARCIE ROZWOJU LOKALNEJ PRZEDSIBIORCZOCI, W TYM M.IN.:
  • dotacje dla osb fizycznych i prawnych prowadzcych dziaalno na terenach wiejskich
  • tworzenie, dziaalno i rodzaje spdzielni w warunkach wiejskich
  • nieruchomoci wiejskie - nabywanie, zbywanie i podzia
  • dziedziczenie w warunkach wiejskich
 • INFORMATYKA I JZYKI OBCE, W TYM M.IN.:
  • pakiet biurowy w biznesie
  • obsuga systemu Linux
  • tworzenie stron internetowych
  • wirtualny e-handel
  • grafika menederska i prezentacyjna
  • uytkowanie komputerw
  • jzyk angielski dla pocztkujcych
  • jzyk niemiecki dla pocztkujcych
  • jzyk niemiecki dla redniozaawansowanych

? Pobierz spis wszystkich dostpnych kursw na Platformie Edukacyjnej 2: Dostpne kursy - PE2

? www.platforma.wint.pl