Kursy i Szkolenia

Studia E-learningowe

DISTANCE LEARNING - STUDIA E-LEARNINGOWE

Z przyjemnoci informujemy, e Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia nawizaa wspprac z dwoma uczelniami wyszymi, ktre oferuj atrakcyjne kierunki studiw metod e-learningu (distance learning), tj. Warszawsk Wysz Szko Ekonomiczn i Collegium Varsoviense. Ta forma ksztacenia niezaprzeczalnie pozwala oszczdza czas i pienidze. Zwizane jest to gwnie z brakiem koniecznoci czstego podrowania i wydawania pienidzy na noclegi. Ten aspekt jest szczeglnie istotny dla osb zamieszkujcych tereny oddalone od orodkw naukowych, o sabej infrastrukturze transportowej. Ponadto biorc udzia w ksztaceniu t metod, za porednictwem Internetu mamy dostp do stosownych materiaw o kadej porze dnia. Moemy zatem lepiej rozplanowa swj rozkad nauki, dostosowujc go do swojego planu zaj i obowizkw. Poniewa aktualnie trwaj nabory studentw na studia wysze, a oferta ww. szk jest atrakcyjna zarwno pod wzgldem finansowym jak i merytorycznym ? ponadto zbiena z oczekiwaniami i potrzebami osb korzystajcych z Centrw Ksztacenia i Internetowych Centrw Edukacyjno-Owiatowych ? przedstawiamy krtk propozycj ww. szk.

Szkoy ksztac studentw na wielu paszczyznach oferujc moliwo zdobycia wszechstronnej wiedzy. Ich celem jest wyksztacenie wysoko wykwalifikowanych specjalistw, ktrzy bd z powodzeniem konkurowa na wymagajcym rynku pracy w Polsce oraz Unii Europejskiej. Programy dydaktyczne uczelni s zgodne ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego, jak rwnie gwarantuj uznawalno dyplomw w ramach Europejskiego Obszaru Edukacyjnego. Ksztacenie odbywa si na 12 kierunkach, w tym 4 inynierskich. Oferta edukacyjna umoliwia uzyskanie dyplomw licencjata, inyniera oraz magistra.

W OFERCIE SZKӣ ZNAJD PASTWO:


 • STUDIA INYNIERSKIE NA KIERUNKACH:
  • Informatyka
  • Elektronika i Telekomunikacja
  • Inynieria rodowiska
  • Gospodarka Przestrzenna
 • STUDIA LICENCJACKIE NA KIERUNKACH:
  • Administracja
  • Politologia
  • Socjologia
  • Ekonomia
  • Zarzdzanie
  • Zdrowie Publiczne
 • DWULETNIE MAGISTERSKIE STUDIA UZUPENIAJCE NA KIERUNKU:
  • Zarzdzanie

? www.iuczelnia.edu.pl

? www.wwse.edu.pl