Centrum Kształcenia w Bienicach - Wioska Internetowa - Informator Centrum Kształcenia w Bienicach -> Projekt "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich" http://bienice.dobragmina.pl/index.php/informator Wed, 21 Oct 2020 16:02:18 +0200 Joomla! 1.7 - Open Source Content Management pl-pl Projekt http://bienice.dobragmina.pl/index.php/informator/projekt http://bienice.dobragmina.pl/index.php/informator/projekt Projekt ?Wioska internetowa - ksztacenie na odlego na terenach wiejskich? realizowany przez Fundacj Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z Przedsibiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A. by odpowiedzi na konkurs ogoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w styczniu 2007 roku w ramach Dziaania 2.1a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwj Zasobw Ludzkich 2004-2006. Gwnym celem projektu jest utworzenie na terenie caego kraju sieci Centrw Ksztacenia, a take objcie wsparciem Internetowych Centrw Edukacyjno-Owiatowych. Tym samym projekt zakada zapewnienie szerokiemu gronu mieszkacw terenw wiejskich moliwoci edukacji na odlego. Projekt ma umoliwi uzupenianie bd poszerzanie wiedzy i kwalifikacji.

]]>
Mon, 16 May 2011 09:45:52 +0200
http://bienice.dobragmina.pl/index.php/informator/centrum-ksztalcenia http://bienice.dobragmina.pl/index.php/informator/centrum-ksztalcenia E-edukacja to alternatywa dla klasycznego, tradycyjnego sposobu zdobywania wiedzy, szczeglnie atrakcyjna z punktu widzenia mieszkacw terenw wiejskich, ktre pod wzgldem infrastruktury telekomunikacyjnej i informacyjnej nie dorwnuj aglomeracjom miejskim. Std pomys stworzenia oglnopolskiej sieci Centrw Ksztacenia na odlego rozmieszczonych na terenie caego kraju, jako jednego z najwaniejszych i najbardziej nowoczesnych ogniw obecnego systemu owiaty. Aktualnie ju w 630 miejscowociach wiejskich takie e-edukacyjne orodki rozpoczy swoj dziaalno.

]]>
Sun, 15 May 2011 00:00:00 +0200
E-learning http://bienice.dobragmina.pl/index.php/informator/e-learning http://bienice.dobragmina.pl/index.php/informator/e-learning Dynamiczny rozwj nowoczesnych technologii, w tym nowoczesnych technologii informatycznych jest jednym z podstawowych czynnikw wywoujcych intensywne zmiany niemal we wszystkich dziedzinach. Zachodzcy we wspczesnym wiecie szybki postp techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i tzw. multimediw powoduje, e otoczenie w jakim yjemy podlega ogromnym przeobraeniom. Zmieniaj si rwnie modele i metody nauczania. Jedn z nowoczesnych, coraz bardziej powszechnych metod nauczania jest wanie e-learning, inaczej edukacja lub nauczanie na odlego lub edukacja wirtualna.

]]>
Sat, 14 May 2011 00:00:00 +0200
Spot Reklamowy http://bienice.dobragmina.pl/index.php/informator/spot-reklamowy http://bienice.dobragmina.pl/index.php/informator/spot-reklamowy Spot reklamowy projektu

W ramach tego 45 sekundowego filmu reklamowego swoj opini nt. projektu przedstawi eurodeputowany Prof. Jerzy Buzek.

]]>
Fri, 13 May 2011 00:00:00 +0200
http://bienice.dobragmina.pl/index.php/informator/film-promujacy http://bienice.dobragmina.pl/index.php/informator/film-promujacy

Film promujcy projekt

W ramach tego piciominutowego filmu swoje opinie nt. projektu przedstawili Wjtowie Gmin, osoby obsugujce utworzone Centra Ksztacenia, a take korzystajcy z nich mieszkacy. Wszystkim Pastwu, zaangaowanym w realizacj tego filmu, serdecznie dzikujemy.

]]>
Thu, 12 May 2011 00:00:00 +0200
http://bienice.dobragmina.pl/index.php/informator/film-promujacy-ii http://bienice.dobragmina.pl/index.php/informator/film-promujacy-ii

Kolejny film promujcy projekt

Film stanowi podsumowanie caoci realizacji projektu "Wioska internetowa ? ksztacenie na odlego na terenach wiejskich"

]]>
Wed, 11 May 2011 00:00:00 +0200