Informator

Film promujcy projekt

W ramach tego piciominutowego filmu swoje opinie nt. projektu przedstawili Wjtowie Gmin, osoby obsugujce utworzone Centra Ksztacenia, a take korzystajcy z nich mieszkacy. Wszystkim Pastwu, zaangaowanym w realizacj tego filmu, serdecznie dzikujemy.

Click to download in FLV format (20.34MB)