Dodatkowa Działalność CK - 2014

01.03.2014

Pom chroni rodowisko ? zuyte baterie nie na mietnisko!

W Centrum Ksztacenia w Bienicach trwa program zbirki zuytych baterii we wsppracy z przedsibiorstwem Reba Organizacja Odzysku S.A.

Mona u nas odda zuyte baterie i akumulatory, jeli posiadasz zuyte ogniwa galwaniczne przynie je do Nas!

Wszystkie zuyte baterie zebrane selektywnie poddawane s recyklingowi dziki czemu:
- zmniejsza si zanieczyszczenie rodowiska
- odzyskuje si wiele cennych surowcw np. cynk
- zmniejsza si ilo odpadw na skadowisku

Miny wanie trzy lata od rozpoczcia tego programu w CK i przez ten czas udao nam si zebra ponad 50 kg zuytych baterii, ktre zostan poddane recyklingowi, pobijmy w tym roku osignity wynik wsplnymi siami :) dlatego zachcamy wszystkich by nie wyrzucali zuytych baterii do mieci a wrzucili je do specjalnego pojemnika na baterie w Centrum Ksztacenia.

Pamitaj! Po zuyciu kadej baterii lub akumulatora wyrzu je do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem ?Zuyte baterie?, stojcego w Centrum Ksztacenia w Bienicach.

wicej informacji na www.reba.pl