Dodatkowa Działalność CK - 2013

Transmisja on-line: Konferencja e-Partnerstwo ? razem na rzecz e-integracji

20.05.2013

W dniu 20.05.2013 r. w Centrum Ksztacenia - Bienice oraz w Centrum Ksztacenia - Tucze odbya si transmisja on-line Konferencji e-Partnerstwo ? razem na rzecz e-integracji.

Konferencja "e-Partnerstwo ? razem na rzecz e-integracji" w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem honorowym Pani Ewy Kopacz ? Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz pod patronatem merytorycznym Pana Michaa Boniego ? Ministra Administracji i Cyfryzacji

Cel Konferencji:
Celem konferencji jest zbudowanie partnerstwa instytucji publicznych, organizacji pozarzdowych i firm na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu oraz promocji e-integracji na obszarach wiejskich, szczeglnie wrd osb niepenosprawnych.
Podczas konferencji zaprezentujemy Program e-Centra realizowany przez Fundacj Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, zakadajcy stworzenie systemowego rozwizania, czcego e-Centra w sie i tworzcego infrastruktur wsparcia dla niej.

Diagnoza sytuacji:
W Polsce istnieje ponad 8000 e-Centrw (PIAP-w) w prawie kadej gminie, brakuje jednak koordynacji dziaa pomidzy rnymi sieciami zrzeszajcymi te placwki (takimi jak Centra Ksztacenia na Odlego na Wsiach, Gminne Centra Informacji, Ikonki, Wioski Internetowe, czy Internetowe Centra Edukacyjno ? Owiatowe na Wsi).
e-Centra s doskonaym narzdziem do dziaa edukacyjnych i aktywizacyjnych na rzecz mieszkacw wsi. Mog peni rol lokalnych centrw aktywizacji oraz instytucji rynku pracy. To take narzdzie przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu i cyfrowemu poprzez szkolenia rnych grup zawodowych (np. rolnikw) i grup o specjalnych potrzebach (np. osb z niepenosprawnociami, osb 50+, modziey wchodzcej na rynek pracy).

wicej informacji na: www.e-integracja.pl