Centrum Kształcenia w Bienicach - Wioska Internetowa - Dodatkowa Działalność CK - 2008 Centrum Kształcenia w Bienicach -> Projekt "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich" http://bienice.dobragmina.pl/index.php/dodatkowa-dzialalnosc-ck/2008 Mon, 09 Dec 2019 00:16:42 +0100 Joomla! 1.7 - Open Source Content Management pl-pl http://bienice.dobragmina.pl/index.php/dodatkowa-dzialalnosc-ck/2008/7-projekt-qpomoz-sobie-od-biernosci-do-aktywnosciq http://bienice.dobragmina.pl/index.php/dodatkowa-dzialalnosc-ck/2008/7-projekt-qpomoz-sobie-od-biernosci-do-aktywnosciq 31.12.2008

Orodek Pomocy Spoecznej w Dobrej w okresie od 01.03.2008 r. do 31.12.2008 r. realizowa projekt: "POMӯ SOBIE - od biernoci do aktywnoci". Od kwietnia odbyway si zajcia ze specjalistami: psychologiem, doradc zawodowym, prawnikiem i informatykiem w ramach Projektu Systemowego "POMӯ SOBIE - od biernoci do aktywnoci" wspfinansowanego przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji. Patronat nad projektem mia Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie. Liderem projektu byo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w obzie. Beneficjentami projektu bya grupa 8 bezrobotnych kobiet z terenu naszej gminy.

]]>
Wed, 31 Dec 2008 00:00:00 +0100
http://bienice.dobragmina.pl/index.php/dodatkowa-dzialalnosc-ck/2008/6-projekt-qnajprzyjemniejszy-zakatek-naszej-wsiq http://bienice.dobragmina.pl/index.php/dodatkowa-dzialalnosc-ck/2008/6-projekt-qnajprzyjemniejszy-zakatek-naszej-wsiq 19.07.2008

W dniach 07.07.2008 r. - 18.07.2008 r. Soectwo Bienice realizowao projekt "Najprzyjemniejszy Zaktek Naszej Wsi" ktry by odpowiedzi na konkurs finansowany przez Fundacj Wspomagania Wsi z Warszawy "Poyteczne Wakacje 08".

]]>
Sat, 19 Jul 2008 00:00:00 +0200