Dodatkowa Działalność CK - 2008

19.07.2008

W dniach 07.07.2008 r. - 18.07.2008 r. Soectwo Bienice realizowao projekt "Najprzyjemniejszy Zaktek Naszej Wsi" ktry by odpowiedzi na konkurs finansowany przez Fundacj Wspomagania Wsi z Warszawy "Poyteczne Wakacje 08".

Celem Projektu byo propagowanie ekologii i ochrony rodowiska wrd dzieci i modziey w wieku szkolnym, z wykorzystaniem technologii informacyjnych, a take atrakcyjne i poyteczne zorganizowanie czasu dla dzieci i modziey w wieku od 6 do 15 lat w miejscowoci Bienice.

Gwnym zadaniem uczestnikw projektu ze wsi Bienice, byo zagospodarowanie terenu wok nowo powstaego placu zabaw, poprzez sadzenie drzew i krzeww ozdobnych. Urozmaiceniem ich pracy i czasu spdzonego przy urzdzaniu wasnego miejsca zabawy i wypoczynku, by przeprowadzony cykl zabaw i zaj ekologiczno-przyrodniczych (m.in. kursy ekologiczne, filmy o ochronie rodowiska czy quiz ekologiczny) z wykorzystaniem komputera w Centrum Ksztacenia w Bienicach.

Podjcie takich dziaa przez uczestnikw projektu, bdzie suy mobilizacji lokalnych mieszkacw i pobudza ich aktywno do podejmowania wsplnych dziaa na rzecz poprawy warunkw i jakoci ycia w miejscowoci Bienice.

Gwny realizator projektu: Soectwo Bienice

Wsprealizatorzy: Urzd Miejski w Dobrej, Centrum Ksztacenia w Bienicach, Administracja Mienia Komunalnego w Dobrej, Ochotnicza Stra Poarna w Dobrej, Biblioteka Publiczna w Dobrej, Leniczy, Mieszkacy wsi Bienice, Pracownik Powiatowego Urzdu Pracy z obza.