Dodatkowa Działalność CK - 2008

31.12.2008

Orodek Pomocy Spoecznej w Dobrej w okresie od 01.03.2008 r. do 31.12.2008 r. realizowa projekt: "POMӯ SOBIE - od biernoci do aktywnoci". Od kwietnia odbyway si zajcia ze specjalistami: psychologiem, doradc zawodowym, prawnikiem i informatykiem w ramach Projektu Systemowego "POMӯ SOBIE - od biernoci do aktywnoci" wspfinansowanego przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji. Patronat nad projektem mia Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie. Liderem projektu byo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w obzie. Beneficjentami projektu bya grupa 8 bezrobotnych kobiet z terenu naszej gminy.

Czytaj więcej...

19.07.2008

W dniach 07.07.2008 r. - 18.07.2008 r. Soectwo Bienice realizowao projekt "Najprzyjemniejszy Zaktek Naszej Wsi" ktry by odpowiedzi na konkurs finansowany przez Fundacj Wspomagania Wsi z Warszawy "Poyteczne Wakacje 08".

Czytaj więcej...